Trích dẫn :
Tên sách: "Học cách trò chuyện với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu và
bất cứ khi nào - Larry King (How to talk to Anyone, Anytime, Anywhere)
Tác giả: Larry King, Steve Arneil
Biên dịch: Cẩm Thúy - Trung Nghĩa


LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ LARRY KING
Bạn thích việc nào hơn:
1. Nhảy xuống từ máy bay mà không có cái dù nào cả?
2. Ngồi kế bên một người mà bạn chưa hề biết mặt trước đó?


Nếu chọn câu thứ nhất, bạn đừng lấy làm buồn. Rất nhiều người cùng quan điểm với bạn...

Link download: mediafire.com ?nnykma2zl0m
(giải nén sẽ có 3 file: 2file mp3 và 1 ebook dạng prc. Đọc cái PRC ấy...)